Magnum IT

Ugrás a menüre

MagnumFŐKÖNYV felépítése

Alaprendszer

 • Törzsadatok
  • A program által használt alap adatok rögzítése és kezelése, valamint a főkönyvi számok beállításának lehetősége az automatizmusokhoz.
  • Naptári évtől eltérő üzleti év kezelés, amely használható az előtársasági időszak elkülönítésére, illetve alkalmazkodhat az anyavállalat üzleti évéhez.
  • Napló típusonként korlátlan számú napló használat.
  • Minisztérium által javasolt alap paraméterezett számlatükör, amely irányítja az analitikát. A számlatükör folyamatosan mutatja főkönyvi számok forgalmi adatait és egyenlegeit. Alábontás esetén az egyenlegek átterhelhetők egy másik főkönyvi számra.
  • Váltóegységgel és paraméterezhető tizedes értékkel ellátott devizanem használat.
  • Beépített hazai ÁFA kulcsok. Külföldön használt kulcsok tetszőlegesen paraméterezhetők.
  • Jegybanki alapkamat import.
  • Cég és partner adatokban a csoportos adószám kezelése
 • Kontírozás, adatbevitel.
  • Könyvelési és előrögzítési lehetőség egyben, a hatékony munkaszervezés érdekében. A tételek törölhetők illetve stornózhatók.
  • Egyablakos nagyon gyors adatbeviteli és adatbővítési lehetőség, akár egér használata nélkül.
  • Könyvelési tételek, egyedileg paraméterezhető adatrácson jeleníthetők meg. Az adatrácsot minden felhasználó, a saját igényei és munkájához szükséges adattartalommal használhatja. A személyes beállítások eltárolódnak.
  • Gazdasági eseménykönyvelés funkció a gyakran ismétlődő gazdasági események könyveléséhez.
  • Eltérő ÁFA időpont kezelése a folyamatos teljesítésű számlák könyvelésének megoldására. alkalmas a fuvar paritások során fellépő eltérő áfa dátum kezelésére is.
  • Speciális (közösségi, fordított) ÁFA-s tételek automatikus rögzítése, illetve azok paraméterezése az ÁNYK bevallások szerint.
  • Automatikus kerekítés készpénzes.
  • Telephelyek használata a könyvelés során.
 • Importok és automatizmusok
  • NAV OSA számlaadatok és pénztárgép adatok importja.
  • Szinte minden hazai bank számlatörténetének importja.
  • Realizált és nem realizált árfolyamkülönbözet automatikus elszámolása.
  • Vevő és Szállító készpénzes előírások, pénztárban történő kiegyenlítésének automatikus könyvelése.
 • Csoportos kiegyenlítés.
  • Bank és Pénztár tételek könyvelése során, lehetőség van több partner több számláinak kiegyenlítésére. A művelet végrehajtható eltérő partner és eltérő összegek esetében is. Egy folyamaton belül választható ki és könyvelhető le az összes partner a hozzá tartozó számlákkal.
 • Analitikus és szintetikus listák.
  • A program tartalmazza mindazokat a nyilvántartásokat, amelyek mennyiségben és értékben valamint tételesen és összevontan is tartalmaznak adatot egy-egy számla, partner vagy éppen egy adott időszak vonatkozásában.
  • Főkönyvi napló
  • Számlatükör lista
  • Gazdasági események listája
  • Áfa sorok lista
  • Főkönyvi karton
  • Főkönyvi kivonat
  • Főkönyvi napló
  • Áfa analitika
  • EU ÁFA kimutatás
  • EVA, KATA lista
  • Vevő analitika
  • Szállító analitika
  • ÁFA ellenőrzési lista, melyből egy adott év adatai láthatóak, havi és negyedéves bontásban.
  • Programhasználati statisztika, mely a munkaszervezést is támogatja.
 • Automatikus zárás, nyitás funkció
  • Minden igényt kielégítő automatizmus segítségével könyvelhetők az év végi záró, valamint az év eleji nyitó tételek.
  • Átvezetési számla alkalmazása, valamint tetszőlegesen választható napló.
  • A zárások és nyitások naplózásra kerülnek így azok könnyen visszavonhatók és újraindíthatók
  • Üzleti éven belül akár több időszaki zárás is elkészíthető, melynek során az eredmény számlák egyenlegei átvezetésre kerülnek.

Az alaprendszer opcionálisan bővíthető az alábbi funkciókkal:
 

Adatszolgáltatás funkció

 • ÁNYK adatszolgáltatás és feladás
  • Áfa bevallás (65, A60) feladás, a részletező adattáblák kitöltésével is (VTSZ, súly)
 • Könyvvizsgálat
  • Könyvvizsgálat alá tartozó cégek auditálásához szükséges adatokat biztosítja a funkció. A létrehozott Audit xml export beolvasható bármely könyvvizsgáló programba.

Beszámoló készítés

 • Mérleg, Eredménykimutatás
  • Beépített és egyedileg paraméterezhető sémák segítségével automatikusan elkészíthető a mérleg és eredménykimutatás.
  • Időszaki beszámoló készítése mentési lehetőséggel.

Hálózatos használat GDPR jogosultság kezeléssel

 • Globális beállítás
  • Több terminálra beállítható a teljes rendszer
  • Hálózati és/vagy kliens telepítési lehetőség, akár távmunkához is
 • Felhasználók rögzítése.
  • Felhasználókhoz egyenként művelet, cég, telephely hozzáférést lehet beállítani az Ön GDPR szabályozása szerint.
  • Felhasználó csoportok kialakításával a program felhasználói szintű beállítása egyszerűbbé válik.
  • Korlátlan számú felhasználó rögzíthető, akikhez jelszó rendelhető.
  • Tevékenységnapló használati lehetőség

Gyűjtőkód

 • Egyedi csoportosítási lehetőségek
  • Munkaszám, költséghely és költségviselő szerinti bontáson túl, egyedi gyűjtőkódok használata is lehetséges.
  • A listák és kimutatások gyűjtőkódonként is lekérdezhetők.

NAV-XML import

 • Értékesítési adatok átemelése.
  • 2016. 01. 01-től minden számlázó programnak rendelkeznie kell Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióval. A programban lehetőség van ezen adatállomány beolvasására, így azonnal megjelennek az értékesítési adatok a főkönyvben, azok külön könyvelésére már nincs szükség.

Online kontír és feladás funkció

 • NAV online adatokból import
  • Online kontír. A NAV Online számla rendszerbe jelentett kimenő és bejövő számlák importálása online módon a programba, és ellenőrzés és/vagy paraméterezés után akár automatikus lekönyvelése.
 • Számlázó import
  • Importálás a számlázó modulból, és ellenőrzés és/vagy paraméterezés után akár automatikus lekönyvelése.
 • Házipénztár import
  • Importálás a számlázó modulból, és ellenőrzés és/vagy paraméterezés után akár automatikus lekönyvelése.
 • Bérimport
  • Importálás a bérprogramból, és ellenőrzés és/vagy paraméterezés után akár automatikus lekönyvelése.
 • Külső adatimport
  • Importálás külső adatforrásból, banki számlatörténet importálása ellenőrzés és/vagy paraméterezés után akár automatikus lekönyvelése.

Deviza kezelés funkció

 • Online árfolyamletöltés.
  • Napi szinten lekérhető aktuális árfolyamok a Magyar Nemzeti Banktól.
  • Saját bank által használt árfolyam rögzíthető az árfolyamtáblába így a céges adatoknál rögzített bank szerinti árfolyam használható a könyvelés folyamán.
 • Árfolyamkezelési automatizmus.
  • Aktuális deviza árfolyamok használata a könyvelés során, melyet a program a dátumoknak megfelelően beállít.
 • Devizanem használat
  • Különböző devizanemek használata, (bank, pénztár)
  • Az előírás devizanemétől eltérő devizában történő kiegyenlítés
  • Devizában lekérhető listák

Befektetett eszköz

 • Eszköz rögzítés és nyilvántartás.
  • Főkönyvben rögzített számla adatai előhívhatók a bekerülési adatokhoz.
  • Devizában rögzíthető tételek, melyek forintban is nyilvántarthatók.
  • Csoportos eszköz rögzítést követően az eszköz egységesen kezelődik a csoportbontásig.
  • Eszközadat módosítás, törlés és másolás.
  • Maradványérték kezelés és fejlesztési tartalék nyilvántartás külön táblázatban, hogy figyelemmel kísérhesse a felhasznált fejlesztési tartalékot.
  • Eszköz élettörténet kezelés és tartozék kimutatás.
  • Beruházás nyilvántartás alapján bekerülési érték számítás, akár eltérő devizákban is.
  • Értékcsökkenési terv készítés, mely módosítható és törölhető.
  • Tetszőleges gyakoriság beállítás napra/hónapra/negyedévre/ évre.
  • Értékcsökkenés elszámolásának kezdő dátuma elkülönülten is kezelhető az aktiválás dátumától.
 • Leírási módok
  • Mind a Számviteli törvény, mind a Társasági adó törvény előírásainak megfelelő leírási módok választása.
  • Törvényenként akár eltérő leírási mód választási lehetősége
  • Kisértékű eszköz, Azonnali leírás, Lineáris, Degresszív, Progresszív, Szorzószámos, Teljesítményarányos
 • Értékváltozási műveletek
  • Az eszköz állománybevétele után felmerülő események rögzítése a programban egészen a kivezetésig.
  • Nullára írt eszközök nyilvántartása és elrejtése.
  • A műveletek csoportosan indíthatók és visszavonhatók
  • Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés, Kulcs változás, Maradványérték változás, Ráaktíválás, Selejtezés, Értékesítés
  • Előre paraméterezett feladás segítségével, adatátadás a Főkönyv felé
 • Listák
  • A program tartalmaz minden olyan kimutatást, amellyel az eszközök mennyiségi és érték adatai, illetve azok változásai nyomonkövethetők. A listák időszakra , leltári számra lekérhetők Bevallást segítő listák alapján könnyedén elkészíthető a társasági adó bevallás illetve a kiegészítő melléklet Eszköz nyilvántartó karton, Állománybavételi bizonylat, Értékváltozási lista,Üzembehelyezési jegyzőkönyv, Selejtezési jegyzőkönyv, Megsemmisítési jegyzőkönyv, Leltár

Házipénztár

 • Pénztárkezelés
  • A modul segítségével korlátlan számú forintpénztár kezelhető, a készpénzállomány folyamatosan nyomon követhető.
  • Beállítható minimum és maximum pénzkészlet
  • Az egyes pénztárakhoz pénztárosok, utalványozók rendelhetők. Egy adott pénztárat egyszerre csak egy pénztáros kezelhet, mindenki más csupán megtekintheti azt.
  • A pénztárosnak lehetősége van a pénztár nyitására, zárására és időszaki pénztárjelentések készítésére.
  • A már nem használt pénztárak archiválhatók zárást követően
 • Pénztárbizonylat készítés
  • A pénzügyi mozgásokról bevételi- és kiadási bizonylatok készülnek a Házipénztár modulban, melyek nyomtathatók és utólag is megtekinthetők. A bizonylatokról másolat is készíthető.
  • Utólagos rögzítés már elkészült bizonylatok alapján
  • Szigorú számadású pénztár kezelés esetén, a készpénzes számla kiállításával egyidőben pénztárbizonylat készíthető.
  • Minden záráskor az adott pénztár forgalmáról egy időszaki pénztárjelentés készül, mely tárolja a legutóbbi zárás óta történt tranzakciókat.
  • Partnerként rögzíthető a szállítókon és vevőkön túl, magánszemély, pénztár és bank is. Minden partner típust külön törzsadat kezel, így átláthatóbbá válnak pénzmozgások.
  • Automatikus címletezési lehetőség zárások készítésénél
  • Kerekítés tételenként és végösszesen is, mely a tételek rögzítésekor akár egyedileg is megadható
  • A bizonylatok között szűrés, egyedileg beállítható paraméterek szerint
 • Jelentések
  • Megadott időszakra pénztáranként Időszaki pénztárjelentés készíthető
  • Pénztár zárás, mely egy adott időintervallumra megakadályozza a további rögzítést és módosítást
  • Rovancshoz automatikus címletezés
 • Előleg nyilvántartás
  • Magánszemélyeknek elszámolásra kiadott előleg adható. A kiadás időpontjától a visszavételezésig és a hozzá tartozó bizonylatok kezeléséig összevontan kezelhető.
  • A kiadás időpontjában beállítható a lejárat, melyre a program figyelmeztet figyelés
  • Elszámolás egyedi azonosítóval rendelkezik, így annak állapota bármikor lekérdezhető. Az elszámolást követően nyilvántartó nyomtatható
 • Valutapénztár (ha főkönyv deviza modullal rendelkezik)
  • Korlátlan számú valutapénztár kezelésének lehetősége
  • Nyitó tételeknél megadható árfolyam
  • Pénzkészlet értékelés FIFO és súlyozott átlagár segítségével
  • Pénzeszköz készletérték lista a főkönyvi feladatok ellátásáhozí
 • Gyűjtőkód
  • Egyedi csoportosítási lehetőségek
   • Munkaszám, költséghely és költségviselő szerinti bontáson túl, egyedi gyűjtőkódok használata is lehetséges.
   • A listák és kimutatások gyűjtőkódonként is lekérdezhetők.