Magnum IT

Ugrás a menüre

Adatvédelem

Az Internet megjelenésével kritikus fontosságú az egyének személyes adatainak védelme. Adatvédelmi nyilatkozatunkkal bemutatjuk elkötelezettségünket a személyes adatokhoz és a magánélethez kapcsolódó jogok tiszteletben tartása mellett. Adatvédelmi nyilatkozatunk leírja, hogyan kezeljük bármely személy közvetlen vagy közvetett azonosítására alkalmas információit, továbbiakban „Személyes adatok”, továbbá Magnum IT Kft. továbbiakban Magnum.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Mikor érvényes ez az Adatvédelmi nyilatkozat? 

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat azokra a Személyes adatokra érvényes, amelyeket Ön a Magnum részére átad vagy amelyek a Személyes adatokból következnek, az alábbiak szerint. A cookie-k vagy egyéb webkövető technológiák által gyűjtött bármely információ használata a TrustArc Consent Manager által nyújtott közlemények és opciók hatálya alá tartozik, amelyek megtalálhatók a vonatkozó weboldalakon is, illetve bővebb információt itt olvashat (Mi az a cookie?).

Az adatkezelő

A magnum.hu, magnumit.hu és aloldalaik illetve kapcsolódó oldalaik adatkezelője a Magnum IT Kft. (1025 Budapest, Zöldkert út 3/b.). Ha ezen a weboldalakon adatot bekérő űrlapot tesznek közzé, az adatkezelő változhat a valós ajánlattól vagy az adatgyűjtés céljától függően, de az egyedi űrlap adatvédelmi nyilatkozatában minden esetben fel van tüntetve. A Magnum adatvédelmi kérdésekben az alábbi címen érhető el: privacy@magnum.hu.

Mit tesz a Magnum a Személyes adatokkal? 

A Magnum az itt megadott Személyes adatokat kizárólag az ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon dolgozza fel. További információk az alábbi B. és C. pontban találhatók. Ha Személyes adatainak feldolgozása jogszabályi engedély alapján történik, az alábbi B. pontban olvasható információ arról, hogy a Magnum milyen Személyes adatokat dolgoz fel és használ, illetve milyen célra. Ha Személyes adatainak feldolgozásához hozzájárulásra van szükség, az erről szóló további információk a C. pontban olvashatók.

Személyes adatok feldolgozásának időtartama

Ha Személyes adatait a Magnum jogszabályi engedély alapján (lásd alább a B. pontot ) vagy az Ön hozzájárulásával (lásd alább a C. pontot ) dolgozza fel és használja, a Magnum a Személyes adatait (i) kizárólag addig tárolja, ameddig az alább meghatározott célok eléréséhez szükséges vagy (ii) addig tárolja, amíg Ön azt nem kifogásolja meg a Személyes adatainak Magnum által történő használatával kapcsolatban (amikor a Magnumnak jogos érdeke fűződik az Ön Személyes adatainak felhasználására) vagy (iii) addig tárolja, ameddig Ön vissza nem vonja hozzájárulását (ha Ön hozzájárult Személyes adatainak Magnum által történő használatához). Azonban, ha a Magnumot törvény kötelezi arra, hogy Személyes adatait ennél hosszabb ideig megőrizze vagy ha a Magnumnak Személyes adataira jogi követelések érvényesítéséhez vagy azok elleni védelemhez van szüksége, a Magnum Személyes adatait az érintett megőrzési időszak végéig megőrzi vagy egészen addig, amíg az említett követelések jog rendezésére sor kerül.

Miért kell megadni a Személyes adatokat? 

Általános alapelvként az Ön bármilyen jellegű hozzájárulása, illetve bármilyen Személyes adatának megadása a jelen dokumentumban meghatározottak szerint teljes mértékben önkéntes alapú; amennyiben úgy dönt, hogy nem adja hozzájárulását vagy Személyes adatait nem adja meg, ennek általánosságban Önre nézve semmilyen hátrányos következménye nincs. Azonban bizonyos körülmények esetén a Magnumnak nincs lehetősége eljárni bizonyos Személyes adatok hiányában, például, ha az ilyen Személyes adatra megrendelésének teljesítéséhez, illetve egy webes ajánlathoz vagy hírlevélhez való hozzáféréshez van szükség. Az ilyen esetekben a Magnumnak sajnálatos módon nincs lehetősége az Ön kérését teljesíteni a szükséges Személyes adatok nélkül.

Hol dolgozzák fel a Személyes adatokat? 

Globálisan működő cégcsoportként a Magnum az Európai Gazdasági Térségen (az „EGT”) belül és kívül is rendelkezik kapcsolódó vállalatokkal és harmadik fél szolgáltatókkal. Ennek következtében, amikor a Magnum az Ön Személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra használja fel vagy más módon feldolgozza, előfordulhat, hogy a Magnum a Személyes adatokat egy EGT országon kívüli országba továbbítja, beleértve olyan országokat, ahol az adatvédelemnek olyan törvényi szintje van érvényben, amely nem összehasonlítható az EGT-n belül érvényes adatvédelmi szinttel. Amikor ilyen továbbításra kerül sor, az a Standard Szerződés Záradékok alapján történik (a 2010/87/EK európai bizottsági határozat vagy annak helyébe lépő bármely jövőbeni határozat szerint), annak érdekében, hogy a szerződéses feltételek szerint az Ön Személyes adataira az EGT-országokban érvényes adatvédelmi szint vonatkozzon. Ezeknek a Standard Szerződés Záradékoknak egy szerkesztett másolata (amelyből a kereskedelmi és a nem releváns információkat eltávolítottuk) kérelem útján beszerezhető a privacy@magnum.hu címen.

Érintett személyek jogai

Ön bármikor adatigénylési kérelemmel fordulhat a Magnumhoz arra vonatkozólag, hogy a Magnum milyen Személyes adatokat dolgoz fel Önnel kapcsolatban, ill. kérheti az ilyen Személyes adatok helyesbítését vagy törlését. Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy Személyes adatait a Magnum kizárólag abban az esetben törölheti, ha nem kötelezi törvény vagy nincs magasabb rendű joga arra, hogy megőrizze azokat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a Magnumtól Személyes adatainak törlését kéri, nem lesz lehetősége használni a Magnum olyan szolgáltatásait, amelyek esetében a Magnum számára elengedhetetlen az Ön Személyes adatainak használata.

Ha Személyes adatait a Magnum az Ön hozzájárulásával vagy szerződése teljesítéséhez használja fel, akkor továbbá Ön igényelheti a Magnumtól a Magnumnak átadott Személyes adatainak egy példányát is. Ebben az esetben kérjük, írjon az alábbi e-mail címre, és részletezze az igényével kapcsolatos adatokat vagy feldolgozási tevékenységeket, az adatok kért formátumát, valamint, hogy a Személyes adatokat kéri elküldésre. A Magnum gondosan mérlegeli kérelmét és egyeztet Önnel a teljesítés legjobb módozatairól.

Továbbá kérheti a Magnumtól, hogy a Magnum korlátozza Személyes adatainak további feldolgozását a következő esetek bármelyikében: (i) Ön kijelenti, hogy a Magnumnál lévő adatok Önről nem helytállóak (de kizárólag akkor, ha a Magnum kéri az érintett Személyes adatok pontosságának ellenőrzését), (ii) az Ön Személyes adatainak Magnum által történő feldolgozásának nincs jogi alapja és Ön a Magnumot felszólítja, hogy korlátozza Személyes adatainak további feldolgozását, (iii) a Magnumnak a továbbiakban nincs szüksége az Ön Személyes adataira, de Ön úgy ítéli meg, hogy a Magnumnak meg kell őriznie ezeket az adatokat ahhoz, hogy törvényes jogokat érvényesítsen vagy gyakoroljon, illetve harmadik fél követeléseivel szembeni jogi védelemhez vagy (iv) ha Ön ellenzi Személyes adatainak Magnum által történő feldolgozását (a Magnumnak az alábbi B. pontban továbbiakban meghatározottak szerinti jogos érdekei alapján) addig, amíg szükség van annak tisztázására, hogy a Magnumnak van-e magasabb rendű érdeke vagy törvényi kötelezettsége Személyes adatainak feldolgozására.

Ez irányú kérését kérjük, hogy a privacy@magnum.hu címen jelezze.

 

Panasz benyújtását érintő jog

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Személyes adatainak feldolgozását a Magnum nem a jelen dokumentumban meghatározott követelményeknek vagy a hatályos EGT adatvédelmi törvényeknek megfelelően végzi, bármikor panaszt nyújthat be az Ön EGT országában illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy annak az országnak vagy államnak az adatvédelmi hatóságához, amelyben a Magnum székhellyel rendelkezik.

Jelen weboldal használata gyermekek számára

Ezen weboldalak legalább 16 éves felhasználók számára készült. Ezen a weboldalon 16 évnél fiatalabb személyek nem regisztrálhatnak és nem használhatják azt.

Hivatkozás egyéb oldalakra

Ez a weboldal tartalmaz idegen oldalakra (azaz nem Magnum-csoport vállalatok oldalaira) mutató hivatkozásokat. A Magnum nem vállal felelősséget a Magnum-vállalatcsoporton kívüli vállalatok weboldalainak tartalmáért, illetve adatvédelmi gyakorlatáért. Ezért javasoljuk, hogy körültekintően olvassa el az ilyen idegen oldalak adatvédelmi nyilatkozatait mielőtt azokat használja.

B. HA A MAGNUM A SZEMÉLYES ADATOT JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN HASZNÁLJA

Az alábbi esetekben a Magnum jogosult az Ön Személyes adatainak feldolgozására a hatályos adatvédelmi törvények alapján.

Igényelt áruk és szolgáltatások nyújtása 

Ha Ön árukat vagy szolgáltatásokat rendel a Magnumtól, a megrendelésben vagy a regisztrációs űrlapon megadott Személyes adatait (általában az Ön nevét, (e-mail) címét, telefonszámát, cégnevét és címét, beosztását és munkakörét, és ha fizetés történik a Magnum felé, hitelkártyaszámát vagy banki adatait (illetve azok alcsoportját) a Magnum kizárólag arra használja fel, hogy megrendelését feldolgozza vagy a kért árukat vagy szolgáltatásokat teljesítse. Ennek része lehet a szerződés létrejöttét megelőző szükséges intézkedések megtétele, az Ön erre vonatkozó kérdések megválaszolása, a szállítási és számlázási adatok megadása, illetve az ügyfélvisszajelzések és -támogatások feldolgozása és nyújtása. Szintén része lehet ennek olyan beszélgetésekre vonatkozó adatok, amelyeket Ön a Magnum.hu oldalon lévő csevegés funkciók vagy egyéb helyi Magnum webjelenlétek, elérhetőségi űrlapok, e-mailek vagy telefonszámok használatával generál. Ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban az „áruk és szolgáltatások” a Magnum webszolgáltatásait, ajánlatait, vetélkedőit, nyereményjátékait, egyéb tartalmait, nem marketing jellegű hírleveleit, white paper-jeit, oktatóanyagait, képzéseit és eseményeket, illetve az azokhoz való hozzáférést tartalmazzák.

Ha Ön Magnum által nyújtott oktatáson vagy képzésen vesz részt, előfordulhat, hogy a Magnum a tanulás előrehaladását is nyomon követi annak érdekében, hogy ezt az információt elérhetővé tegye az Ön számára. Továbbá a szolgáltatásainkra előfizető felhasználókkal e-mailen keresztül rendszeresen kommunikálunk, és telefonon is felvehetjük velük a kapcsolatot ügyfélpanaszok megoldása vagy gyanús műveletek felderítése céljából. E-mail címét felhasználhatjuk felhasználói fiókja létrehozásának megerősítésére, fizetési értesítők küldésére, illetve arra, hogy tájékoztatást küldjünk a termékeinket és szolgáltatásainkat érintő változásokról, továbbá a törvény által előírt esetekben értesítők és egyéb közlemények küldésére. A felhasználók általában ezekről a csupán az adott üzleti kapcsolathoz szükséges és reklámhoz nem kapcsolódó értesítésekről nem iratkozhatnak le. A marketing jellegű kommunikációra (pl. e-mailekre és telefonhívásokra) vonatkozóan a Magnum (i) amennyiben azt jogszabály előírja, az ilyen információkat csak az Ön hozzájárulását követően biztosítja, és (ii) megadja a lehetőséget arra, hogy ha a továbbiakban nem kíván tőlünk marketing jellegű kommunikációban részesülni, akkor ezeket lemondhassa. Ezeket bármikor lemondhatja, e-mail esetén a kapcsolódó e-mail láblécében található url-en, vagy ha ott ilyen nem található vagy bármilyen más esetben a privacy@magnum.hu e-mail címen.

Megfelelőség biztosítása

A Magnum és termékei, technológiái, valamint szolgáltatásai több ország exporttörvényeinek szabályozása alatt állnak, beleértve többek között az Európai Unió és annak tagállamai, valamint az Egyesült Államok exporttörvényeit. Ön elfogadja, hogy az adott országokban érvényes vonatkozó exporttörvények, kereskedelmi szankciók és embargók értelmében a Magnumnak intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy megakadályozza a kormány által kiadott szankcionált partnerek jegyzékén szereplő szervezetek és felek egyes termékekhez, technológiákhoz és szolgáltatásokhoz a Magnum weboldalain vagy más, a Magnum által ellenőrzött átviteli csatornákon keresztül való hozzáférését. Ennek része lehet (i) minden felhasználói regisztrációs adat és egyéb, Ön által saját azonosításához megadott adat ellenőrzése az alkalmazandó szankcionált partnerek jegyzékével összhangban; (ii) az ilyen ellenőrzések rendszeres megismétlése, amikor a szankcionált partnerek jegyzéke frissítésre kerül, vagy egy felhasználó a megadott adatait frissíti; (iii) a Magnum-szolgáltatásokhoz és -rendszerekhez való hozzáférés letiltása potenciális egyezés esetén; és (iv) a felhasználóval való kapcsolatfelvétel azonosítás megerősítése céljából potenciális egyezés esetén.

Továbbá tudomásul veszi, hogy a Magnum-csoport vállalatai a megfelelőség biztosítása céljából tárolhatják és egymást között megoszthatják azokat az információkat, amelyek az Ön Személyes adatainak feldolgozásával vagy használatával vagy marketinganyagok fogadásával összefüggően az Ön választásainak nyomon követéséhez szükségesek (azaz hogy Ön, az adott Magnum-csoport tagvállalat működési helyének országától függően kifejezett hozzájárulását adta-e vagy leiratkozott-e arról, hogy az Ön számára marketinganyagokat küldjenek);

A Magnum jogos érdeke

Minden egyes alábbi használati eset a Magnum jogos érdekének minősül arra vonatkozóan, hogy az Ön Személyes adatait feldolgozza vagy felhasználja. Amennyiben nem ért egyet ezzel az elvvel, az alábbiak szerint kifogást emelhet Személyes adatainak Magnum által történő feldolgozásával és használatával kapcsán.

Kérdőívek és felmérések. Előfordulhat, hogy a Magnum meghívja Önt egy kérdőív kitöltésére vagy felmérés elvégzésére. Ezeket a kérdőíveket és felméréseket általában úgy tervezték, hogy a kérdések Személyes adatok megadása nélkül is megválaszolhatók legyenek. Ha azonban Ön a kérdőíven vagy a felmérésben Személyes adatot ad meg, a Magnum felhasználhatja ezeket saját termékei és szolgáltatásai fejlesztésére.

Adathalmazok létrehozása. A Magnum anonimizálhatja a jelen Adatvédelmi nyilatkozat keretében nyújtott Személyes adatokat anonimizált adathalmazok létrehozása céljából, amelyeket arra használ fel, hogy saját és kapcsolódó vállalatai termékeit és szolgáltatásait fejlessze.

Telefonhívások és csevegések rögzítése minőségfejlesztési célból. Telefonhívások vagy csevegés munkamenetek esetén a Magnum rögzítheti az ilyen beszélgetéseket (miután arról tájékoztatást adott a hívás során és a felvétel indítása előtt) vagy csevegés munkameneteket annak érdekében, hogy a Magnum fejlessze szolgáltatásainak minőségét.

Azért, hogy a legfrissebb hírekről beszámoljon/visszajelzést kérjen. Az Ön és a Magnum között fennálló üzleti kapcsolat során a helyi törvények által megengedett esetekben a Magnum tájékoztathatja Önt olyan termékeiről és szolgáltatásairól (beleértve webináriumokat, szemináriumokat, fontos híreket, akciókat vagy eseményeket), amelyek hasonlóak az Ön által a Magnumtól korábban vásárolt vagy használt termékekhez és szolgáltatásokhoz. Továbbá, ha Ön részt vett egy Magnum webináriumon, szemináriumon vagy eseményen, illetve terméket vagy szolgáltatást vásárolt a Magnumtól, a Magnum visszajelzés céljából kapcsolatba léphet Önnel az adott webinárium, szeminárium, esemény, termék vagy szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatban.

Tiltakozáshoz való jog

Ön bármikor tiltakozhat a Magnumnak a fentiekben ismertetett célokból történő Személyesadat-használatával kapcsolatban azzal, hogy leiratkozik róluk e-mail esetén a kapcsolódó e-mail láblécében található url-en, vagy ha ott ilyen nem található vagy bármilyen más esetben a privacy@magnum.hu e-mail címen. Ezután a Magnum beszünteti Személyes adatainak a fenti célokból történő használatát (azaz a fent meghatározott jogos érdek alapján) és eltávolítja azokat rendszereiből, kivéve, ha a Magnum az ilyen Személyes adatokat egyéb célra felhasználhatja a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alapján vagy a Magnum kényszerítő erejű jogos érdeket állapít meg és mutat be arra, hogy Személyes adatait továbbra is feldolgozhatja.

C. HA A MAGNUM A SZEMÉLYES ADATAIMAT A HOZZÁJÁRULÁSOMMAL HASZNÁLJA

Az alábbi esetekben a Magnum az Ön Személyes adatait csak az alábbiakban tovább részletezett módon használja fel azután, hogy Ön előzetes hozzájárulását adta az adott feldolgozási műveletekhez. Ennek megfelelően a Személyes adatokkal kapcsolatos feldolgozási műveleteket érintő minden egyes adat egyetlen hozzájárulási nyilatkozathoz van társítva.

Hírek Magnum termékekről és -szolgáltatásokról 

A vonatkozó előírástól és az Ön hozzájárulásától függően a Magnum felhasználhatja nevét, e-mail és postai címét, telefonszámát, beosztását és munkáltatójának alapvető adatait (név, cím és iparág), valamint a Magnummal folytatott korábbi kommunikációk alapján (korábbi vásárlások, webináriumokon, szemináriumokon és eseményeken való részvétel vagy (web)szolgáltatások használata) felállított kommunikációs profilt annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást adjon Önnek a legújabb termékbejelentésekről, szoftverfrissítésekről, szoftver upgrade-ekről, különleges ajánlatokról és a Magnum szoftvereit és szolgáltatásait érintő egyéb információkról, valamint Magnum-eseményekről, illetve annak érdekében, hogy a Magnum weboldalain releváns tartalmakat tudjon megjeleníteni. Az ilyen marketing jellegű tevékenységek kapcsán a Magnum hash felhasználói azonosítót bocsáthat rendelkezésre harmadik fél által üzemeltetett közösségi hálózatokhoz vagy egyéb webes ajánlatokhoz (pl. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram vagy Google stb.), amikor is ezek az adatok párosításra kerülnek a közösségi hálózatok adataival vagy a webes ajánlatok saját adatbázisaival a relevánsabb információk megjelenítése érdekében.

Felhasználói profilok

Magnum felajánlhatja a lehetőséget, hogy Ön használja azokat a webes ajánlatait, beleértve az ehhez a weboldalhoz kapcsolódó fórumokat, blogokat és hálózatokat (pl. a Magnum Community-t), amelyeken kötelező regisztrálni és felhasználó profit létrehozni. A felhasználói profilok révén Önnek lehetősége van megjeleníteni személyes adatait más felhasználók számára, beleértve nem kizárólagosan címét, fényképét, közösségi média fiókjait, postai és e-mail címét vagy mindkettőt, telefonszámát, érdeklődési körét, készségeit, valamint vállalata alapvető információit.

Ezek a profilok kapcsolódhatnak egyetlen Magnum webes ajánlathoz vagy, ha a Magnum Cloud ID szolgáltatásban hozták létre, lehetővé teszik, hogy a Magnum vagy a Magnum-csoport egyéb vállalatainak vagy mindkettő egyéb webes ajánlataihoz hozzáférjen (az alábbi, „Személyes adatok továbbítása más Magnum-vállalatok felé” részben adott bármely hozzájárulástól függetlenül). Azonban mindig az Ön döntése, hogy ezek közül az egyéb webes ajánlatok közül melyiket használja és ebben az esetben Személyes adatai csak akkor kerülnek továbbításra, amikor első alkalommal használja ezeket. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha nem járul hozzá, hogy a Magnum az Ön számára létrehozzon ilyen felhasználói profilokat, akkor a Magnumnak nem áll módjában ilyen szolgáltatásokat felajánlani Önnek abban az esetben, ha az ilyen szolgáltatásokhoz a Magnumnak jogszabályban előírt hozzájárulásra van szüksége.

Bármely webes ajánlatban az egyszerű hozzáférésen túl az Ön profilját arra is használják, hogy más felhasználókkal, illetve a Magnummal folytatott kommunikációját személyre szabják (pl. üzenetküldés vagy funkciókövetés útján) annak érdekében, hogy az ilyen ajánlatokon keresztül a Magnum javítani tudjon a kommunikáció és együttműködés minőségén valamint, hogy a játékossá tételhez szükséges összetevőket tudjon nyújtani (a játékossá tétel azt a folyamatot jelenti, amikor egy, már meglévő dologba, pl. weboldalba, vállalati alkalmazásba vagy egy online közösségbe játékmechanizmusokat építenek a részvétel, a hozzájárulás és a hűség ösztönzését elősegítendő). Az adott webes ajánlat által támogatott lehető legnagyobb mértékig az adott webes ajánlat funkcionalitását Ön használhatja arra, hogy meghatározza, milyen adatokat kíván megosztani.

Személyes adatok különleges kategóriái. Egy esemény vagy szeminárium regisztrációs és részvételi folyamata kapcsán a Magnum egészségügyi adatokat kérhet annak érdekében, hogy azonosítsa és körültekintő figyelemben részesítse az esemény alatt azokat a személyeket, akik fogyatékkal élnek, illetve akiknek speciális étkezési igényeik vannak. Minden ilyen adatfelhasználás a jelen dokumentumban adott hozzájáruláson alapszik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha egy fogyatékosságról vagy speciális étkezési igényekről Ön nem nyújt információkat, akkor a Magnumnak nem lesz lehetősége a megfelelő óvintézkedések megtételére.

Eseményprofilok létrehozása. Ha Ön regisztrál egy Magnum eseményre, szemináriumra vagy webináriumra, a Magnum megoszthatja alap részvételi adatait (neve, vállalata és e-mail címe) az esemény, szeminárium vagy webinárium egyéb résztvevőivel, szervezőivel, szolgáltatóival kommunikáció és eszmecsere céljából.

Személyes adatok továbbítása más Magnum-vállalatok felé. A Magnum továbbíthatja Személyes adatait a Magnum-csoport más vállalatai felé. A Magnum-csoport vállalatainak aktuális listája itt érhető el. Ilyen esetekben Személyes adatait ezek a vállalatok a fenti C. pontban megadottakkal megegyező célokra és feltételek mellett használják fel.

Jelen dokumentumban adott hozzájárulás visszavonása. Ön bármikor visszavonhatja ebben a dokumentumban adott hozzájárulását, ha leiratkozik róluk e-mail esetén a kapcsolódó e-mail láblécében található url-en, vagy ha ott ilyen nem található vagy bármilyen más esetben a privacy@magnum.hu e-mail címen. Visszavonás esetén a Magnum a továbbiakban nem dolgozza fel a jelen hozzájárulást érintő Személyes adatokat, kivéve, ha arra törvény kötelezi. Ha Személyes adatainak megőrzésére a Magnumot törvény kötelezi, Személyes adatainak feldolgozása korlátozásra kerül és a Magnum kizárólag a törvény által előírt ideig őrzi meg azokat. Azonban egy visszavonás nincs semmilyen hatással a személyes adatok bármely korábbi, Magnum által történő feldolgozására egészen a visszavonás időpontjáig.  Továbbá, ha egy Magnum ajánlat használatához az Ön előzetes hozzájárulására van szükség, a visszavonást követően a Magnumnak (a továbbiakban) nem áll módjában az adott szolgáltatást (vagy szolgáltatásokat, ha Ön visszavonja hozzájárulását, hogy a Magnum több Magnum ajánlathoz használja az Ön profilját a Magnum Cloud ID szerint), ajánlatot vagy eseményt nyújtani.

D. USA-SPECIFIKUS RENDELKEZÉSEK

Ha a Magnum-ra az USA adatvédelmi követelményei érvényesek, az alábbiak alkalmazandók:

Nyomon követés letiltása. A böngésző típusától függően Ön beállíthatja a „Nyomon követés letiltása” opciót. Egyéb rendelkezés hiányában weboldalaink a „Nyomon követés letiltása” kérelmeket nem veszik figyelembe. Azonban Ön dönthet úgy, hogy nem fogadja el a cookie-kat webböngészője megfelelő beállításainak módosításával, vagy a TrustArc Consent Manager használatával, amennyiben az elérhető, és az adott weboldalon található rá hivatkozás. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az internet egyes weboldalai a látogatás során elhelyeznek a számítógépén annak érdekében, hogy azt azonosítani tudják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k elutasítása esetén előfordulhat, hogy nem tudja használni weboldalunk bizonyos funkcióit. Az oldal nem teszi lehetővé harmadik felek számára, hogy Önről folyamatosan és több oldalt érintően információkat gyűjtsenek. 

Gyermekek adatvédelmére vonatkozó előírások Weboldalainkat és online szolgáltatásainkat 13 évesnél idősebb felhasználók számára terveztük. Ha Ön szülő vagy gondviselő, és úgy véli, hogy gyermekekre vonatkozó információkat gyűjtöttünk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@magnum.hu címen.

E. OROSZORSZÁG-SPECIFIKUS RENDELKEZÉSEK

Az Orosz Föderációban lakóhellyel rendelkező felhasználókra az alábbiak érvényesek:

A jelen dokumentumban foglalt szolgáltatásokat nem szánjuk az Oroszországban lakóhellyel rendelkező Orosz Föderáció állampolgárai által történő használatra. Ha Ön Oroszországban lakóhellyel rendelkezdő orosz állampolgár, ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az Ön által a szolgáltatásokban megadott Személyes adatokra vonatkozó minden kockázat és felelősség Önt terhel; Ön kifejezetten elfogadja, hogy Személyes adatait a Magnum gyűjtheti, és ezeket az adatokat az Egyesült Államokban és más olyan országokban dolgozza fel, valamint, hogy nem vonhatja felelősségre a Magnumot az Orosz Föderáció jogszabályainak esetleges be nem tartásáért.